Thời khoá biểu

Một ngày học bình thường tại eSchool có 9 tiết, bao gồm 5 tiết Chương trình Phổ thông Quốc tế Nâng cao, 2 tiết Chương trình Việt Nam, 2 tiết các môn Ngoại khoá.

 

Các môn học bao gồm: 

  • Chương trình Phổ thông Quốc tế Nâng cao: Ngôn ngữ Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Lịch sử Thế giới, Địa lý Thế giới, Nghiên cứu, Thuyết trình, Tranh biện, Tư duy Phản biện, Coding, Kịch nghệ

  • Chương trình Việt Nam: Tiếng Việt, Toán Việt Nam, Tự nhiên - Xã hội Việt Nam

  • Các môn ngoại khóa (ECA - Extra Curricular Activities): Tiếng Trung, tiếng Pháp, Bóng rổ, Bóng đá, Bơi lội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật và Thủ công, Dance, Cờ vua, Thí nghiệm khoa học, Võ, Luyện đọc

Timetable Grade 2_Sample.jpg

Thời khóa biểu tiêu biểu của Lớp 2

Lịch học

School Calendar 2020-2021.jpg