Thời khoá biểu

Một ngày học bình thường tại eSchool có 9 tiết, bao gồm 5 tiết Chương trình Phổ thông Quốc tế Nâng cao, 2 tiết Chương trình Việt Nam, 2 tiết các môn Ngoại khoá.

 

Các môn học bao gồm: 

  • Chương trình Phổ thông Quốc tế Nâng cao: Ngôn ngữ Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Lịch sử Thế giới, Địa lý Thế giới, Nghiên cứu, Thuyết trình, Tranh biện, Tư duy Phản biện

  • Chương trình Việt Nam: Tiếng Việt, Toán Việt Nam, Khoa-Sử-Địa Việt Nam

  • Các môn ngoại khóa: Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung hoặc tiếng Pháp), Coding, Giáo dục Phẩm chất

  • Thể thao: Bóng rổ, Bơi lội, Giáo dục thể chất

  • Nghệ thuật: Âm nhạc, Mỹ thuật và Thủ công, Dance

Lịch học

TRƯỜNG TIỂU HỌC ESCHOOL

21 Đường số 3, Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM

info@eschoolvn.com

028 3620 3377 | 0938 221 008