top of page

Quy trình Tuyển sinh

Bước 1: Kiểm tra đầu vào

 • Phụ huynh học sinh nộp đơn “Đăng ký nhập học”.

 • Đóng “Phí kiểm tra đầu vào”.

 • Nộp bản sao kết quả học tập của 2 năm gần đây nhất của học sinh (nếu có).

 • Sắp xếp lịch kiểm tra đầu vào.

 • Kiểm tra trình độ tiếng Anh của học sinh (nghe, nói, đọc, viết). Thời gian kiểm tra khoảng 30-45 phút.

 

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ

 • Mỗi hồ sơ sẽ được trường nghiên cứu kỹ lưỡng. Tất cả quyết định tuyển sinh đều dựa trên kết quả học tập và trình độ tiếng Anh của học sinh, cũng như khả năng của trường trong việc đáp ứng nhu cầu của từng học sinh.

 • Kết quả tuyển sinh sẽ được thông báo trong vòng 2 ngày kể từ ngày kiểm tra đầu vào.

Nếu học sinh được nhận học, “Thư mời nhập học” sẽ được gửi đến gia đình học sinh.

Nếu học sinh bị từ chối, học sinh có thể ứng tuyển lại sau 6 tháng. Lần ứng tuyển sau được miễn “Phí kiểm tra đầu vào”.

Khi số lượng học sinh đủ điều kiện nhập học vượt quá sĩ số học sinh của trường, học sinh sẽ được đưa vào danh sách chờ.

 

Bước 3: Hoàn tất hồ sơ nhập học

 • Phụ huynh học sinh ký xác nhận “Thư mời nhập học”, nộp đầy đủ hồ sơ nhập học và đóng tất cả các khoản phí trong vòng 7 ngày kể từ ngày “Thư mời nhập học” được gửi.

 • Nếu hồ sơ nhập học và phí không được hoàn tất, “Thư mời nhập học” của học sinh sẽ bị vô hiệu.

 • Danh mục hồ sơ nhập học:

 1. Đơn đăng ký học đã được điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của phụ huynh

 2. 02 hình thẻ (4x6)

 3. 01 bản sao giấy khai sinh

 4. 01 bản sao CMND hoặc hộ chiếu của cha và mẹ hoặc người giám hộ

 5. Học bạ (bản chính – nếu có)

 6. Giấy khám sức khỏe của học sinh

bottom of page