Học bạ Mỹ

Học viện Acellus Academy

Acellus-Academy-High-School-S-1.png
  • Nếu có nhu cầu lấy học bạ Mỹ, học sinh eSchool sẽ được ghi danh trở thành học sinh chính thức của Học viện Acellus Academy của Mỹ <https://www.acellusacademy.com/>, và có thể lấy học bạ chuẩn Mỹ do trường Acellus Academy cấp.

  • Acellus Academy (AA-Học viện Acellus) là một trường phổ thông liên cấp của Mỹ (từ lớp K đến 12), nằm tại TP. Kansas City, Tiểu bang Missouri. Hiện nay, AA là một trong những trường trực tuyến được nhiều người theo học nhất của Mỹ. Đã có trên một triệu học sinh Mỹ và học sinh từ trên 40 nước tham gia vào các khóa học của AA.

  • AA giảng dạy chương trình trực tuyến đúng chuẩn giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục Mỹ. Học bạ và bằng cấp của AA được tất cả các đại học và các nước trên toàn thế giới công nhận. Acellus có các môn học từ lớp K đến lớp 12, bao gồm 4 môn chính: toán, tiếng Anh, khoa học, xã hội học và các môn tùy chọn như máy tính, công nghệ, ngoại ngữ 2,… tương tự như các trường phổ thông khác của Mỹ.

  • Chương trình học của AA được xây dựng bao gồm các bài giảng trực tuyến do các giáo viên Mỹ nổi tiếng trực tiếp đứng lớp và được quay video lại. Mỗi môn học có từ 150 đến 400 bài (video) được dàn dựng công phu, lôi cuốn. Sau khi xem mỗi bài giảng (video), học sinh sẽ phải làm bài tập trắc nghiệm kiểm tra mức độ tiếp thu. Học sinh còn phải làm các bài kiểm tra định kỳ và kết quả được lưu vào học bạ chính thức của trường.

1.png

Một bài giảng mẫu của Acellus.

Cách thức sử dụng Chương trình Acellus Academy

  • Học sinh nào có nhu cầu lấy học bạ Mỹ của Học viện Acellus Academy cần đóng thêm học phí 2,500 USD/năm cho trường AA.

  • Do chương trình quốc tế nâng cao của eSchool khó, sâu và rộng hơn chương trình của AA, học sinh eSchool có thể dễ dàng đạt điểm cao tại các bài kiểm tra của AA, đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của Mỹ. 

  • Trường sẽ sắp xếp thời khóa biểu và giáo viên hướng dẫn riêng cho các con, để có thể hoàn chương trình AA hàng ngày và thi kiểm tra theo đúng yêu cầu của AA.

gia-tri-03.png