top of page

Chương trình Quốc tế Oxford

SeriesPageVideo_thumbnailimage.jpg

Oxford International Curriculum

NIỀM VUI HỌC TẬP

Chương trình Quốc tế Oxford (Oxford International Curriculum) là một chương trình giáo dục phổ thông rất hiện đại do Nhà xuất bản Đại học Oxford (thuộc Đại học Oxford) phát triển, theo đúng chuẩn Chương trình Phổ thông Quốc gia Anh.

Có cùng nguồn gốc từ Chương trình Phổ thông Quốc gia Anh như Chương trình Quốc tế Cambridge, nhưng điểm khác biệt của Chương trình Quốc tế Oxford là ở cách tiếp cận: “xem NIỀM VUI HỌC TẬP là trọng tâm cho việc dạy và học”.

Joy of learning.jpg

2 MÔN HỌC MỚI

Để học sinh có được "Niềm vui trong học tập", ngoài các môn học truyền thống (như Tiếng Anh, Toán, Khoa học), Chương trình Quốc tế Oxford giới thiệu hai môn học mới rất quan trọng là DỰ ÁN KỸ NĂNG TOÀN CẦU (GLOBAL SKILLS PROJECTS)WELLBEING (một khái niệm bao gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và cách sống hạnh phúc).

Wellbeing_04.jpg

NHIỀU MÔN HỌC - MỘT PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 

Không những thế, các phương pháp giảng dạy và nội dung của môn DỰ ÁN KỸ NĂNG TOÀN CẦU và WELLBEING còn được lồng ghép, tích hợp vào các môn học khác (như Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Computing). Nhờ đó, học sinh được thường xuyên thực hành và trở nên thành thục tất cả các KỸ NĂNG TOÀN CẦU, KHỎE VỀ THỂ CHẤT, VỮNG VỀ TINH THẦN, và BIẾT SỐNG HẠNH PHÚC.

6 subjects.jpg
one approach.jpg

 

 

MỘT LỘ TRÌNH HỌC TẬP XUYÊN SUỐT

Chương trình Quốc tế Oxford được giảng dạy xuyên suốt từ cấp mầm non đến hết phổ thông trung học. Chương trình trang bị cho học sinh đầy đủ kiến thức để có thể thành công tại các kỳ thi International GCSE (Trung học Cơ sở Quốc tế), AS và A-Levels (Trung học Phổ thông Quốc tế) của Oxford International AQA Examinations (OxfordAQA) hoặc Cambridge CIE. OxfordAQA là 1 trong 3 đơn vị khảo thí trên thế giới (Cambridge Assessment International Education, Pearson Edexcel and Oxford International AQA Examinations) được quyền cung cấp bài thi và cấp chứng chỉ GCSE và A-level quốc tế.

Pathway.jpg
Logo-eschool.png

eSchool là đối tác của Oxford University Press (OUP) - Nhà Xuất bản Đại học Oxford, đơn vị phát triển Chương trình Quốc tế Oxford (OIC). eSchool được chứng nhận là trường OIC. Giáo viên eSchool được OUP đào tạo và hỗ trợ chuyên môn. Học sinh eSchool được nhận chứng chỉ của OUP – Đại học Oxford.

Oxford-University-Press-New-Logo.png
bottom of page